Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Araştırma, Yayın ve Proje Bilgileri

Bölümümüze ait son beş yıllık araştırma, yayın ve proje faaliyetlerine ilişkin bilgiler ektedir. 

Ekler

çeko sunum - ppt.pptx