Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Paydaş İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün Paydaşları  

Bölümümüzün gelişebilmesi, eğitim kalitesini artırabilmesi, çağdaş ve modern eğitim teknolojileri ile donatılabilmesi ancak tüm paydaşlarının desteği ile mümkün olabilecektir. Paydaşlardan başlıcaları üniversitemiz ve Biga İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi’nin ikili iş birliği ve protokolleri içerisinde bulunan kurumlardır. Bu kapsamda paydaşlarımızın başlıcaları şu şekilde sıralanabilir: 

İç Paydaşlar:

• Akademik personel

• İdari personel

• Öğrenciler

• Üniversitenin diğer birimleri

Dış Paydaşlar:

• Personel ailesi

• Öğrencilerin ailesi

• Çanakkale Valiliği

• Biga Kaymakamlığı

• Çanakkale Belediyesi

• Biga Belediyesi

• Bölge milletvekilleri

• Medya

• Mezunlar

• Biga Ticaret ve Sanayi Odası

• Çanakkale halkı

• Biga halkı

• Özel sektör

• Tedarikçiler

• Diğer üniversiteler 

• Güney Marmara Kalkınma Ajansı