Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Kurum İçi Değerlendirme Raporları (KİDR)

Kurum İçi Değerlendirme Raporları 

Ekler

anket sonuçları.pdf
kiidr2019.pdf
kiidr2020.pdf