Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Stratejik Eylem Planları

2018-2022 Stratejik Eylem Planı

2021-25 Stratejik Eylem Planı 

Ekler

stratejikplan2018a.pdf
stratejikplan2021.pdf