Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Kurumsal Bilgiler

Fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne bağlı öğrencilere kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve/veya girişimcilik alanında iş fırsatı sunan, nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan sekiz yarıyıllık bir lisans programıdır. 1994 yılında eğitim ve öğretime başlayan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde, işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası, uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapılır. Bu bağlamda Türkiye ve Dünya’da çalışma hayatı ve çalışma ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeleri teoriler ışığında irdeleyerek tartışma ortamları yaratılmaktadır. Ayrıca bölüm, ekonomik ve sosyal hayatta etkisi giderek artan sivil toplum kuruluşları ile de güçlü ilişkiler geliştirmeye devam etmektedir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün öğrencileri; İktisadi, ticari ve hukuki alanlarda nitelik sahibi olacak şekilde mezun edilmektedir. 


Bu bölümün mezunları farklı sektörlerde istihdam edilebilmektedirler. Özel sektör içinde başta insan kaynakları uzmanı olabilmenin yanı sıra çeşitli pozisyonlarda, kamu sektöründe veya sendikalarda uzman ya da yönetici olarak istihdam edilme olanakları vardır.


Fakültenin en çok tercih edilen bölümleri arasında yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün eğitim dili Türkçe olmakla birlikte bazı seçmeli İngilizce dersleri de bulunmaktadır. Örgün ve ikinci öğretim programları Ocak 2018 tarihi verilerine göre 90 kişilik kontenjan hakkına sahiptir. Ancak 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen güncellemeye göre bölümün ikinci öğretimine öğrenci alımı durdurulmuştur. Buna istinaden bölüm örgün öğretim olarak 82 kişilik örgün öğretim kontenjanıyla eğitim-öğretime devam etmektedir.  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüne kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredattaki tüm dersleri almak zorundadırlar.