Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporları

Ekler

2016- faaliyet raporu.pdf
2017- faaliyet raporu.pdf
2018- faaliyet raporu.pdf
2019- faaliyet raporu.pdf
2020- faaliyet raporu.pdf