Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Kalite Güvence Komisyonu ve Faaliyetleri

Kalite Güvence Komisyonu
Prof. Dr. Bünyamin Bacak
Doç. Dr. Özgür Topkaya
Dr. Öğr. Üyesi Canan Öykü Dönmez Kara

Kalite Güvence Komisyonu Faaliyetleri

Mezun Öğrencilerimizle Dış Paydaş Toplantısı http://ceei.biibf.comu.edu.tr/arsiv/haberler/calisma-ekonomisi-ve-endustri-iliskileri-mezunlari-r4.html