Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Misyon ve Vizyonumuz

Ülkenin geleceği için yönetim alanındaki problemlere duyarlı, kamu yararını
gözeten, üstün nitelikli yöneticiler, bilim insanı adayları yanında, yükseköğretime yarar sağlayacak bireylerin gelişimine
katkı vermek, bunu yaparken de eş zamanlı olarak bilimsel araştırma alanındaki üretimimizi toplum yararına sunmak en temel misyonumuzdur.

Gerek ulusal gerekse uluslararası seviyede çalışma hayatıyla ilgili her türlü gelişmeyi araştırmak, bu konuda bilimsel bilgileri ortaya koymak ve bunların toplumu yönlendirecek şekilde aktarılmasını sağlamak ve konuyla ilgili uzman bir program haline gelmek, bölümümüzün temel vizyonunu oluşturmaktadır.