Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Performans Göstergeleri

2018 Anketi

2018-22 Stratejik Plan Hedefleri

2021-2025 Stratejik Plan Hedefleri

2021 Yılı Hedeflenen ve Başarılan Göstergeler Tablosu

Ekler

18-2018-2022-stratejik-plan-hedefleri (1).pdf
2018anketi.pdf
2021-25 Stratejik Plan Hedefleri.pdf
stratejik plan ve hedefler çeei 2021.doc