Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

İdari

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Suat UĞUR

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Canan Öykü DÖNMEZ KARA

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İlknur KARAASLAN

Bölüm Sekreteri: Kübra ATİK