Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Sınıf Danışmanları

1. Sınıf Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ÖZER

2. Sınıf Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ÖZER

3. Sınıf Danışmanı: Dr. Öğr. Üy. Tanju ÇOLAKOĞLU

4. Sınıf Danışmanı: Dr. Öğr. Üy. Tanju ÇOLAKOĞLU