Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Bölüm Başkanının Mesajı

 

Değerli Öğrencilerimiz;


Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz bünyesinde 1995 yılından itibaren faaliyette olan bölümümüz  iktisat biliminin sosyal boyutu ile ilgili olup, bilgi toplumunda inovasyonla birlikte öne çıkan insan kaynağını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında en donanımlı bir şekilde yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir. Bu çerçevede, bölümümüz dahilinde, sosyal politika, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, iş hukuku, sosyal güvenlik, çalışma sosyolojisi, çalışma psikolojisi, insan kaynakları, sendikacılık ve toplu pazarlık alanları başta olmak üzere geniş bir yelpazede sunulan derslerle öğrencilerimize sağlam bir alt yapı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Diğer taraftan öğrencilerimizin, gelişen dünyaya ve sürekli güncellenen çalışma hayatı şartlarına uyum sağlayabilmeleri için, İnsan Kaynakları, Kariyer Yönetimi, Kriz ve Stres Yönetimi vb. dersler ile iş hayatına girişte ve çalışırken ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve birikimi edinmeleri amaçlanmaktadır.


Sanayi toplumundan bu yana “çalışma” insan hayatının tam merkezinde yer almakta, çalışma hayatını ilgilendiren her türlü konunun sistematik bir şekilde sınıflandırılması ve araştırılması,  yorumlanması, bilhassa emek arzı ile ilgili konuların birey bazında ve küresel olarak analizi büyük önem arzetmektedir. Dolayısıyla teorik derslerimizde bu konulara geniş bir şekilde yer verilmektedir. Diğer taraftan günümüzde çalışma hayatını derinden etkileyen ve neredeyse tümüyle yeniden şekillendiren, Endüstri 4.0  olarak adlandırılan sanayi-teknoloji bütünleşmesi, derslerimizin diğer bir ana teması olmakta, ders içeriklerimizde yer alan “nesnelerin interneti” “ büyük veri”, “robotlar”, “yapay zekâ” vb. konularla  öğrencilerimizin çalışma hayatındaki güncel konuları takip etmeleri sağlanmaktadır. Bu bağlamda çalışma hayatını ve emek piyasasını yakından takip edebilmek ve mezun olan öğrencilerimizin daha kolay iş bulmalarını sağlayabilmek için üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları yürütülmekte, öğrencilerimiz için gönüllü stajın yanısıra zorunlu staj uygulaması da başlatılmaya çalışılmaktadır.


Diğer taraftan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanı disiplinlerarası bir alan olup, çalışma hayatını bir bütün olarak ilgilendiren her türlü konu, kurum, kural ve düşünceyi incelerken, iktisat, işletme sosyoloji, psikoloji, hukuk, kamu yönetimi, maliye vb. diğer bilim dallarından da istifade etmektedir. Bölümümüzün sahip olduğu bu nitelik, öğrencilere bir çok farklı disiplinden faydalanma ve farklı alanlarda bilgi sahibi olma imkanı sunmaktadır. Mezunlarımız, kamu sektöründe ve özel sektörde çok farklı alanlarda iş ve kariyer imkanı bulduğu gibi, insan kaynakları alanında da tercih edilmektedir.


Bölümümüz, 3 profesör, 3 doçent, 3 doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisinden oluşan güçlü ve yetkin akademik kadrosu ile, doktora, tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını başarı ile yürütmektedir.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün akademisyenleri olarak en büyük ülkümüz, siz değerli öğrencilerimize çalışma hayatını tüm yönleriyle en iyi şekilde anlatmak ve gerek hayat yolculuğunuzda gerekse kariyer yolculuğunuzda sizlere rehberlik etmektir. Bölümümüzde bulunduğunuz süreci verimli bir şekilde değerlendirmek suretiyle, mutluluk ve keyifle uğraşacağınız işlere ve mesleklere kavuşmanızı en kalbi duygularımızla temenni eder, bu yolda sizlere yardımcı olmak için her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz.

 

Sevgilerimizle,

 

Prof. Dr. Suat Uğur

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkanı